Kunder  |  Partnere  |  Support & teknisk  |  Om Scala  |  Nyheder og Events

Reducér omkostninger

Selv når dit digitale skiltningsnetværk tjener penge ved at øge omsætningen eller generere reklameindtægter, så sparer det også en masse penge. Et digitalt skiltningsnetværk gør det ved at:

  • Eliminere udgifter til trykningen af gammeldags plakater eller reklametavler.
  • Erstatte flere andre trykte sager, fx stativer med brochurer.
  • Nedbringe udgiften til at få plakater og andre ting bragt ud fra trykkeriet til forskellige steder.
  • Afskaffe den arbejdskraft, der kræves for at tage gammel statisk skiltning ned og hænge opdaterede skilte eller reklametavler op.
  • Forebygge omkostninger ved forspildte chancer, der kan opstå, hvis den trykte skiltning ikke hænges op til tiden.
  • Reducere udgifter til tv-reklamer ved at overbringe videomeddelelser andre steder.