Kunder  |  Partnere  |  Support & teknisk  |  Om Scala  |  Nyheder og Events

Afbestillingsregler

Scala, Inc. begrænser antallet af deltagere pr. kursus. Udskiftninger kan foretages to hverdage i forvejen og skal godkendes af underviseren. En acceptabel udskiftning skal opfylde følgende kriterier:

  • Stedfortræderen har ikke tidligere taget kurset
  • Stedfortræderen opfylder forudsætningerne for kurset

Deltagere, som er blevet bekræftet til specifikke træningssessioner, kan ændre eller aflyse reservationer uden bod op til ti hverdage inden det planlagte kursus’ startdato ved skriftlig underretning via e-mail til sales@scala.com.

Deltagere, som aflyser en bekræftet tilmelding mindre end ti hverdage inden kurset, og som ikke kommer med en kvalificeret stedfortræder til at fylde tilmeldingspladsen, vil blive faktureret for 100 % af hele undervisningsgebyret. De, der ikke møder op til træning som planlagt, bliver faktureret for 100 % af hele undervisningsgebyret.

Scala, Inc. forbeholder sig retten til at ændre eller aflyse datoen, tidspunktet og stedet for alle planlagte træningskurser. Derudover forbeholder Scala sig retten til at aflyse planlagte kurser som følge af utilstrækkelig tilmelding. Scala vil underrette bekræftede deltagere om alle aflysninger via elektronisk post ti hverdage inden det planlagte kursus. Så kan deltagere tilmelde sig den næste tilgængelige dato for dette kursus eller aflyse tilmeldingen.

Hvis Scala aflyser et træningskursus som følge af omstændigheder, der ligger uden for deres rimelige kontrol (fx vejr, naturkatastrofe), er deltageren berettiget til fuld kursuskredit, som skal bruges inden for tre måneder fra datoen for det originale kursus.

Deltageren forstår og accepterer, at Scala, Inc. ikke på nogen måde kan holdes ansvarlig for nogen omkostninger, inklusive tab af flybillet eller andre transportomkostninger, hoteludgifter eller andre skader, som deltageren måtte lide i tilfælde af, at Scala, Inc. aflyser eller ændrer et kursus.

Du kan kontakte din Account Manager, hvis du har nogen spørgsmål om vores afbestillingsregler for kurser.