Kunder  |  Partnere  |  Support og teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter og arrangementer

DOOH / utendørs

digital out of home

Effekten av utendørsreklame har vært kjent i mange år, men digital skilting på utendørsdisplay blir en helt ny uttrykksmåte. Umiddelbare oppdateringer, roterende beskjeder og iøynefallende bilder med bevegelse er alt standard med digital utendørsskilting, som kan …

  • Spare kostnader på vanlig utskriving, distribuering og oppdatering av gigantiske skilt
  • Endre beskjeder hvert sekund, med flere annonsører som bytter plass på ett skilt
  • Automatisk endre beskjeder etter tidspunkt på dagen, ukedag, til og med etter temperatur
  • La annonsører umiddelbart variere visse programmeringer (for eksempel kan et skilt som annonserer lokale TV-nyheter fremme kveldens viktigste nyhet)