Kunder  |  Partnere  |  Support og teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter og arrangementer

Partnere

Solution-salgspartnere er i hovedsak systemintegratorer som er eksperter på implementering av Scala og som selger Scala-lisenser, men kan også omfatte markedsledende leverandører av tjenester som opplæring og ekspertise på vertikale markeder.

Service-partnere er firmaer som tilbyr tjenester, inkludert systemintegrering og installasjon, men som vanligvis ikke selger Scala-lisenser. Ofte jobber de som underkontraktører med Scala Solution-salgspartnere på distribusjon av digital skilting.

Content-partnere er firmaer som tilbyr innholdsgenererende tjenester, men som vanligvis ikke selger Scala-lisenser. Ofte jobber de som underkontraktører med Scala Solution-salgspartnere på distribusjon av digital skilting.

Network Operator-partnere er selskaper som er verter for Scala-nettverk for underkunder eller selskaper som eier og driver sitt eget Scala-nettverk for profitt. Disse selskapene har som mål å tilby en mer komplett horisontal eller vertikal markedsløsning ved å være vert for eller videreselge Scala-produkter. Denne løsningen kan selges til sluttbrukere under nettverksoperatørens merke. Denne kategorien omfatter tradisjonelle nettverksoperatører og de partnere som videreselger tilgang til Scalas delte vertstjenester.

Plattform-partnere er markedsledere på leveranse av forhåndskonfigurerte maskinvaresystemer som Scala-programmer kjøres på. Disse produktene er vanligvis maskinvaresystemer eller displayer med integrert PC-type programvare og kan selges gjennom Solution-salgspartnere.

Teknologi-partnere er tredjepartsselskaper som tilbyr Scala-kunder programvare eller maskinvareprodukter som utfyller, samhandler med og tilfører verdi til Scala-programmer. Disse produktene krever ingen spesifikk integrering med Scala-programvare. Denne gruppen kan inkludere teknologier som skjermleverandører, annonsesamlere, reklamefirmaer eller annen program- eller maskinvare som tilfører verdi for Scala-kunder.

Finn ut mer om hvordan du kan bli en Scala-sertifisert partner.