Kunder  |  Partnere  |  Support og teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter og arrangementer

Regler for avmelding

Scala, Inc. begrenser antall deltakere per kurs. Innsettelse av erstatter kan gjøres to virkedager før kurset, og må godkjennes av kurslederen. En erstatter må oppfylle følgende kriterier for å bli godkjent:

  • Han/hun har ikke tatt kurset før
  • Han/hun må tilfredsstille forutsetningene for å delta på kurset

Deltakere som har blitt bekreftet for spesifikke opplæringsøkter kan avtale ny tid eller avlyse påmeldinger skriftlig uten konsekvenser opptil ti virkedager før kursets planlagte startdato med en e-post til sales@scala.com.

Deltakere som avlyser en bekreftet påmelding mindre enn ti virkedager før kurset og som ikke fremskaffer en kvalifisert erstatter som kan ta plassen, må betale hele kursavgiften. Det samme gjelder påmeldte deltagere som ikke møter opp.

Scala, Inc. påberoper seg rett til å endre eller avlyse dato, tidspunkt og sted for alle planlagte kurs. I tillegg påberoper Scala seg rett til å avlyse planlagte kurs på grunn av manglende påmelding. Scala vil gi beskjed til bekreftede deltakere om eventuelle avlysninger via e-post ti dager før det planlagte kurset. Deltakere kan da melde seg på neste tilgjengelige kurs, eller avlyse påmeldingen.

Dersom Scala avlyser kurs på grunn av omstendigheter det ikke kan forventes at de kontrollerer (f.eks. vær, naturkatastrofer), har deltakeren rett på en full erstatning, som må brukes innen tre måneder etter datoen for det opprinnelige kurset.

Deltakeren forstår og samtykker i at Scala, Inc. ikke på noen måte skal holdes ansvarlig for noen kostnad, inkludert flybilletter eller andre transportkostnader, hotellutgifter eller skader, som deltakeren kan pådra seg hvis Scala, Inc. avlyser eller setter ny tid for et kurs.

Vennligst kontakt vår kundekontakt dersom du har noen spørsmål om våre avlysningsregler knyttet til opplæring.