kunderna  |  Partners  |  Support och teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter och evenemang

Clip Art

Att ladda upp clipart fr

Mappen Clipart i Content Manager-DVD:n innehÂller tusentals av hôgkvalitativ clipart, inklusive; bilder, videoklipp, videor och mallar. Clipart finns tillgänglig fôr diverse olika skärmformat (bildformat), inklusive 4:3, 16:9, och 9:16. Scalas clipart är organiserad i mappar efter typ och efter bildformat. Fôr att ladda upp clipart till Content Manager fôljer du dessa steg:

1. G till skärmen InnehÂll > Media i Content Manager fôr att ladda upp bilder, videoklipp och videor eller g till skärmen InnehÂll > Mallar i Content Manager fôr att ladda upp mallar

2. Klicka Ladda upp filer

3. Välj alternativet Fil > Välj fil(er) fôr uppladdning i rullmenyn i Scalas Content Managers filuppladdare

4. Navigera till platsen fôr ônskad clipart p din produkt-DVD

5. Välj en eller flera clipart-objekt som du ônskar ladda upp

6. Klicka Ladda upp. Dina utvalda clipart- och mallobjekt kommer nu att bli tillgängliga fôr användning inom Content Managers skärmar fôr InnehÂll och planering.

Uppladdning av clipart frÂn Designer-DVD:n Fˆr bilder, videoklipp och videor fˆljer du samma steg som fˆr Content Manager-DVD:n. Fˆr demoskript och mallar:

1. Ladda det ônskade skriptet eller den ônskade mallen i Designer

2. Välj Fil > Publicera till… i rullmenyn

3. Välj destination fôr Content Manager eller skapa en ny genom att ange dess anslutningsinformation

4. Klicka Publicera