kunderna  |  Partners  |  Support och teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter och evenemang

Företagskommunikation

Kan du göra dig hörd och leverera viktig information till dina anställda?

corporate communication digital signage

Effektiv kommunikation är nyckeln till ett företags framgång. Men med anställda spridda över olika platser, ofta borta från datorer och telefoner, så är det svårt att förmedla viktiga meddelanden. Ett digitalt skyltnätverk kan:

 • Stå ut i mängden av e-post andra distraktioner med engagerande digitala skyltar
 • Öka de anställdas engagemang, moral och delaktighet i företagets initiativ
 • Placera skyltar där de anställda kommer att se dem – korridorer, hissar, cafeterior, hallar och fabrikshallar
 • Minska olyckor på arbetsplatsen och öka beredskapen för nödsituationer
 • Visa meddelanden som stärker företagets varumärkeskännedom och introducera nya produkter eller processer
 • Skräddarsy meddelanden som ändrar innehåll beroende på plats, tid eller tider på dygnet
 • Skräddarsy varje enskild skylt med information som är specifik för sin publik
 • Styr innehållet på era skyltar från hemkontoret, en filial eller annan plats
 • Visa uppnådd produktivitet och mål i realtid 
 • Erbjud vägvisningar, virtuella kartor och andra navigeringsverktyg
 • Undvik dubbelbokningar av konferensrum