kunderna  |  Partners  |  Support och teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter och evenemang

DOOH / Utomhusannonsering

digital out of home

Fördelarna med utomhusreklam har varit känd i många år, men genom att använda digitala skyltar utomhus tas konceptet till nya höjder. Omedelbara uppdateringar, roterande meddelanden och iögonfallande rörliga visuella intryck är standard med digital skyltning utomhus, vilket kan:

  • Eliminera kostnader för regelbundna tryck, distribution och uppdatering av stora skyltar
  • Ändra meddelanden med några få sekunders mellanrum, så att flera annonsörer finns på en skylt
  • Skifta meddelanden beroende på tidpunkt på dagen, veckodag, eller till och med temperaturen utomhus
  • Låta annonsörer ändra sin schemaläggning omedelbart (en skylt som exempelvis annonserar lokala tv-nyheter kan marknadsföra kvällens huvudnyhet)