kunderna  |  Partners  |  Support och teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter och evenemang

Kassa

retail digital display

En av de viktigaste nycklarna till kraften bakom digital skyltning är nätverkets förmåga att anslutas till befintliga system, inklusive ditt kassasystem. Resultatet är en intelligent och anpassningsbar skyltlösning för kassan som kan tillgodose de allra senaste behoven.

  • Fjärrstyr och uppdatera kampanjer och meddelanden med omedelbar verkan inne i butiker, anpassade med enkla mallar och verktyg för att skapa innehåll
  • Ändra skyltning automatiskt beroende på plats via ett obegränsat antal enheter och skyltar i varje butik
  • Uppdatera menytavlans prisinformation direkt från kassasystemet så att prisförändringar sker omedelbart och automatiskt
  • Använd informationskiosker så att kunder kan beställa direkt eller kontrollera om varan finns i lager i din butik eller på en annan plats
  • Placera en skylt i ett provrum för att visa kunder alternativa färgval och uppmuntra till merförsäljning
  • Uppdatera skyltar automatiskt när inventarielistan förändras och ta bort kampanjer om lagret är slut
  • Byt meddelanden automatiskt baserat på tidpunkt på dagen eller kön och ålder på den person som tittar för tillfället
  • Gör ditt budskap handlingsbart, kapabelt att både förändra kundmönster och ändra sig självt baserat på förutsägande analys och dina egna fördefinierade mål. Lär dig mer om Advanced Analytics

Se vår digitala skyltning för detaljhandeln eller avdelningar rörande digital skyltning för snabb-service-restauranger för att lära dig mer.