Kunder  |  Partnere  |  Support og teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter og arrangementer

Helsevesenet

Novartis pharmaceutical digital signage

I dag forventes det at helseinstitusjoner fremmer velvære og ikke bare behandler syke. Digital skilting kan hjelpe både pasienter og tilbydere ved å …

  • Bidra til å redusere oppfattede ventetider, samtidig som de demper pasientenes uro med underholdning
  • Dele viktig informasjon om registrering, økonomisk støtte og personvern
  • Veilede besøkende gjennom store sykehus med veivisningsfunksjoner
  • Formidle velværetips for å hjelpe pasienter å bedre helsen
  • Generere inntekter gjennom salg av reklame på private institusjoner
  • På private institusjoner kan man krysspromotere valgfrie tjenester med høyere profitt som dekker inn nødvendige tjenester som det tapes penger på
  • Informere ansatte om opplæringstilbud, sikkerhetsaspekter og behandlingsjournaler