kunderna  |  Partners  |  Support och teknisk  |  Om Scala  |  Nyheter och evenemang

Hälso- och Sjukvård

Novartis pharmaceutical digital signage

I dag förväntas sjukvården inte bara erbjuda behandling, utan även förespråka välmående. Många institutioner står dessutom inför tuffa budgetutmaningar. Digital skyltning kan hjälpa både patienter och vårdgivare genom att:

  • Hjälpa till med att minska den upplevda väntetiden samtidigt som patienters ångest kan minimeras med hjälp av underhållning
  • Delge viktig information om registrering, ekonomisk hjälp och integritet
  • Guida besökare genom stora sjukhus med hjälp av vägvisning
  • Förmedla tips om välmående som hjälper patienterna att förbättra sin hälsa
  • Generera intäkter genom försäljning av passande reklam
  • Korsmarknadsföra lönsammare valfria tjänster som kan kompensera för mindre lönsamma tjänster
  • Informera anställda om utbildningar, säkerhetsfrågor och behandlingsprotokoll