VIDEO: Narrowcasting at Zwaag Penitentiary – Department of Correctional Institutions in North Holland


Posted on August 9th, by Andrea Poley in Case Study, Government, Other Industries. Comments Off

Quote from the Customer:

The completeness of the system and good technical support from Hulskamp are plus points for us.

De compleetheid van het systeem en de goede technische ondersteuning van Hulskamp zijn absolute pluspunten voor ons.

Quote from our Scala Certified Partner:

“This is a fine example of the many possibilities Hulskamp with Scala 5 software can offer in conjunction with a good concept,” said Andre Versteeg, account manager at Hulskamp

“Dit is een mooi voorbeeld van de vele mogelijkheden die Hulskamp met Scala 5 software kan bieden in combinatie met een goede conceptontwikkeling” aldus Andre Versteeg, accountmanager bij Hulskam

The Challenge:

The challenge was to build a network in which programming and playback of audio, movies, cable news and live information feeds are combined where the Customer is in control of everything.

De uitdaging was om 1 netwerk te bouwen waarin het programmeren en afspelen van audio, films, kabelkrant en live informatiefeeds met elkaar gecombineerd konden worden, waarbij de klant alles zelf onder controle heeft.

The Solution:

Scala Partner Hulskamp installs a Scala digital signage system with 300 screens in the cells, fitted with cable TV. Besides the cable TV system, the system also controls films and recorded music. The detainees are thus able to view information and using a specially written software, link Hulskamp music applications which play periodically during the week. In addition, three films are shown weekly. The system is arranged so that during emergencies with the push of a button important messages can be displayed quickly.

In de penitentiaire inrichting Zwaag, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Noord Holland, is door Hulskamp een Scala narrowcastingsysteem geïnstalleerd waarmee 300 schermen in de cellen worden voorzien van onder andere een kabelkrantsysteem. Naast het kabelkrantsysteem wordt ook het filmplayout systeem en het muziekverzoekplatenprogramma aangestuurd. De gedetineerden worden op deze manier voorzien van informatie en kunnen middels een speciaal door Hulskamp geschreven softwarekoppeling muziek aanvragen welke op gezette tijden in de week wordt afgespeeld. Daarnaast worden wekelijks 3 speelfilms getoond. Het systeem is zo ingericht dat tijdens calamiteiten met één druk op de knop snel belangrijke mededelingen kunnen worden getoond.

The Benefit:

In Zwaag Penitentiary, the entire “programming” of the screens is done in-house and they can even use the screens used for reporting emergencies, if needed.

Penitentiaire Inrichting Zwaag heeft de hele “programmering” van de schermen in eigen beheer en kan zelf direct de schermen gebruiken voor het melden van calamiteiten, mocht dit nodig zijn.
Comments are closed.Scala boosts corporate communications at Norway’s biggest bank

Large-scale country-wide Scala digital signage network supports complete internal and external corporate identity and communications overhaul at DNB.

Oslo, September 15 2015: Scala digital signage...

Scala drives corporate communications at Norway’s DNB
The digital signage network at the DNB corporate headquarters fulfills a crucial internal communication role

Quick facts

Stunning DNB corporate communications project supported by Scala digital...